Periodontologia

Zajmuje się chorobami przyzębia (tkanka utrzymująca ząb w kości) i błon śluzowych. Mieszczą się tu zabiegi:

  • sterowanej regeneracji kości (GBR) i tkanek (GTR)
  • kiretaże zamknięte i otwarte,
  • przeszczepy tkanek miękkich.
Piaskarka

Periodontologia to leczenie chorób dziąseł i przyzębia.

Paradontoza to potoczne określenie infekcyjnego zapalenia tkanek przyzębia (struktur otaczających ząb). Choroba nieleczona prowadzi do rozchwiania a następnie utraty zębów.

Objawami choroby przyzębia są:
  • zaczerwienie i krwawienie dziąseł,
  • znaczne obnażanie szyjek i korzeni zębów,
  • przemieszczanie się zębów,
  • utrata kości wokół zębów,
  • ruchomość zębów.

Recesje dziąseł to obniżanie się linii dziąsła z odsłanianiem szyjek i korzeni zębów. Dla pacjenta stanowi to głównie problem estetyczny, ale może prowadzić do powstawania nadwrażliwości zębów oraz próchnicy korzenia.

Podczas wykonywania zabiegów regeneracyjnych kości używamy materiałów znanej na całym świecie firmy Geistlich. Więcej informacji o materiałach można znaleźć na stronie polskiego dystrubutora, firmy FM Dental.

Powiązane

ALL-DENT Gabinety Stomatologiczne sp. z o.o. KRS 0000510387, NIP 8992754225, REGON 02242677900000. Wpisana do rejestru w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej. Kapitał zakładowy 30000 PLN wpłacony w całości.
© ALL-DENT Gabinety Stomatologiczne sp. z o.o., projekt i wykonanie dronka.org