CENNIK

Ceny w załączonych dokumentach PDF mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej.

Ostateczna wycena zabiegów zależy od stanu uzębienia pacjenta i jest dokonywana na wizycie.

Akceptujemy płatności kartami płatniczymi z wyjątkiem kart American Express.

All-dent - akceptujemy płatności kartami płatniczymi.
ALL-DENT Gabinety Stomatologiczne sp. z o.o. KRS 0000510387, NIP 8992754225, REGON 02242677900000. Wpisana do rejestru w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej. Kapitał zakładowy 30000 PLN wpłacony w całości.
© ALL-DENT Gabinety Stomatologiczne sp. z o.o., projekt i wykonanie dronka.org, późniejsze modyfikacje własne.