Periodontologia

Zajmuje się chorobami przyzębia (tkanka utrzymująca ząb w kości) i błon śluzowych. Mieszczą się tu zabiegi:

  • sterowanej regeneracji kości (GBR) i tkanek (GTR)
  • kiretaże zamknięte i otwarte,
  • przeszczepy tkanek miękkich.
Periodontologia

Periodontologia to leczenie chorób dziąseł i przyzębia.

Paradontoza to potoczne określenie infekcyjnego zapalenia tkanek przyzębia (struktur otaczających ząb). Choroba nieleczona prowadzi do rozchwiania a następnie utraty zębów.

Objawami choroby przyzębia są:
  • zaczerwienie i krwawienie dziąseł,
  • znaczne obnażanie szyjek i korzeni zębów,
  • przemieszczanie się zębów,
  • utrata kości wokół zębów,
  • ruchomość zębów.

Recesje dziąseł to obniżanie się linii dziąsła z odsłanianiem szyjek i korzeni zębów. Dla pacjenta stanowi to głównie problem estetyczny, ale może prowadzić do powstawania nadwrażliwości zębów oraz próchnicy korzenia.

ALL-DENT Gabinety Stomatologiczne sp. z o.o. KRS 0000510387, NIP 8992754225, REGON 02242677900000. Wpisana do rejestru w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej. Kapitał zakładowy 30000 PLN wpłacony w całości.
© ALL-DENT Gabinety Stomatologiczne sp. z o.o., projekt i wykonanie dronka.org, późniejsze modyfikacje własne.