Protetyka

To zabiegi mające na celu odtworzenie utraconych zębów.
W zakres usług wchodzą:

  • licówki,
  • wkłady koronowe i koronowo-korzeniowe,
  • korony protetyczne,
  • mosty,
  • protezy akrylanowe lub szkieletowe,
  • korony implantów.
Profesjonalne planowanie i wykonanie prac protetycznych
ALL-DENT Gabinety Stomatologiczne sp. z o.o. KRS 0000510387, NIP 8992754225, REGON 02242677900000. Wpisana do rejestru w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej. Kapitał zakładowy 30000 PLN wpłacony w całości.
© ALL-DENT Gabinety Stomatologiczne sp. z o.o., projekt i wykonanie dronka.org, późniejsze modyfikacje własne.