Viktoriia Kryvets

 
     

Posiadam 14 lat doświadczenia w medycynie ratunkowej, które nabyłam w Ukrainie. Do Polski przyjechałam 6 lat temu i od tamtego czasu pracuję w branży stomatologicznej.

Uzyskałam dyplom Higienistki Stomatologicznej w szkole medycznej we Wrocławiu. Z dużą satysfakcją wykonuję zabiegi profilaktyczno-higienizacyjne. Indywidualnie podchodzę do każdego pacjenta. Przeprowadzam wizyty w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim.

Zamknij Do góry

Маю 14 років досвіду роботи в екстреній медицині, який набула в Україні.Приїхала до Польщі 6 років тому і відтоді працюю в стоматологічній галузі.

Отримала диплом стоматолога-гігієніста в медичній школі у Вроцлаві. З великим задоволенням виконую профілактичні та гігієнічні процедури. До кожного пацієнта підходжу індивідуально. Візити відбуваться польською, українською та російською мовами.

Zamknij Do góry

Имею 14-летний опыт работы в неотложной медицине, который приобрела в Украине.

Приехала в Польшу 6 лет назад и с тех пор работаю в стоматологической отрасли. Диплом стоматолога-гигиениста получила в медицинской школе во Вроцлаве. С большим удовольствием провожу профилактические и гигиенические процедуры. К каждому пациенту подхожу индивидуально. Визиты проводятся на польском, украинском и русском языках.

Zamknij Do góry