W naszym gabinecie stawiamy na kompleksowe podejście do  problemu, z jakim zgłasza się pacjent.

Nasz zespół lekarski składa się z uzupełniających się kompetencjami specjalistów. Konsultacje przypadków w gronie lekarskim są u nas normalną praktyką podnoszącą skuteczność wyboru ścieżki leczenia.

rejestracja Cennik usług
Pacjent również monitoruje stan swojego uzębienia

Rejestrację prowadzimy telefonicznie 71 78 28 111
lub 793 78 28 11 bądź mailowo rejestracja@alldent.wroclaw.plUSUN_TO.

Na emaile odpowiadamy w następnym dniu roboczym.


ALL-DENT Gabinety Stomatologiczne sp. z o.o. KRS 0000510387, NIP 8992754225, REGON 02242677900000. Wpisana do rejestru w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej. Kapitał zakładowy 30000 PLN wpłacony w całości.
© ALL-DENT Gabinety Stomatologiczne sp. z o.o., projekt i wykonanie dronka.org, późniejsze modyfikacje własne.