W naszym gabinecie stawiamy na kompleksowe podejście do  problemu, z jakim zgłasza się pacjent.

Nasz zespół lekarski składa się z uzupełniających się kompetencjami specjalistów. Konsultacje przypadków w gronie lekarskim są u nas normalną praktyką podnoszącą skuteczność wyboru ścieżki leczenia.

rejestracja
Pacjent również monitoruje stan swojego uzębienia


Rejestrację prowadzimy telefonicznie 71 78 28 111 lub 793 78 28 11 bądź mailowo rejestracja@alldent.wroclaw.plUSUN_TO.

Na emaile odpowiadamy w następnym dniu roboczym.


ALL-DENT Gabinety Stomatologiczne sp. z o.o. KRS 0000510387, NIP 8992754225, REGON 02242677900000. Wpisana do rejestru w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej. Kapitał zakładowy 30000 PLN wpłacony w całości.
© ALL-DENT Gabinety Stomatologiczne sp. z o.o., projekt i wykonanie dronka.org, późniejsze modyfikacje własne.