Chirurgia stomatologiczna to:

  • usuwanie (ekstrakcja) zębów,
  • hemisekcja i radektomia
  • wyłuszczenie torbieli
  • sinus lift, czyli zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej
  • zabiegi przedprotetyczne,
  • zabiegi resekcji wierzchołka korzenia,
  • plastyka wędzidełek wargi górnej i dolnej oraz języka
  • wszczepianie implantów.
  • inne zabiegi operacyjne i regeneracyjne kości szczęki i żuchwy
Laser stomatologiczny

Laser chirurgiczny

W naszych gabinetach istnieje możliwość przeprowadzenia zabiegów z użyciem lasera chirurgicznego.

ALL-DENT Gabinety Stomatologiczne sp. z o.o. KRS 0000510387, NIP 8992754225, REGON 02242677900000. Wpisana do rejestru w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej. Kapitał zakładowy 30000 PLN wpłacony w całości.
© ALL-DENT Gabinety Stomatologiczne sp. z o.o., projekt i wykonanie dronka.org, późniejsze modyfikacje własne.