Agata Lenartowicz-Lotko
Agata Lenartowicz-Lotko
  • periodontologia
  • chirurgia
  • implanty
  • protetyka
 
Dorota Bartnik-Tomczak
protetyka, dysfunkcje stawu skroniowo-żuchwowego, stomatologia estetyczna
 
Anna Walczak
endodoncja, endodoncja z użyciem mikroskopu, stomatologia zachowawcza, stomatologia dziecięca, protetyka, chirurgia, stomatologia estetyczna
 
Martyna Raducka-Bojko
stomatologia zachowawcza, stomatologia dziecięca, stomatologia estetyczna, protetyka
 
Bogna Adamczak
stomatologia zachowawcza, stomatologia dziecięca
 
dr n. med. Ewa Ruchała
chirurg implantolog
 
Tomasz Kulewicz
chirurg implantolog

lekarz dentysta

Agata Lenartowicz-Lotko

specjalista periodontolog

Agata Lenartowicz-Lotko
     

Stomatologia była jej marzeniem od dzieciństwa. Kluczowym etapem realizacji tych
marzeń było ukończenie Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w 2004 roku.

Praca w zawodzie przyniosła zainteresownie chirurgią stomatologiczną,
periodontologią i implantologią. Owocem tych pasji stała się rozpoczęta w 2007 i zakończona w 2012 roku specjalizacja z periodontologii przy Katedrze i Zakładzie Periodontologii AM we Wrocławiu.

W swojej prywatnej praktyce, oprócz zabiegów periodontologicznych, najchętniej zajmuje się chirurgią stomatologiczną i protetyką.

Jest bardzo zaangażowana w swoją pracę. Problem pacjenta stara się zawsze widzieć w jak najszerszej perspektywie, aby podczas leczenia najlepiej wykorzystać wszystkie osiągnięcia nowoczesnej stomatologii. Dlatego nieustannie uczestniczy w kursach dokształcających, konferencjach naukowych oraz śledzi prasę specjalistyczną ze wszystkich dziedzin stomatologii.

Członek Polskiego Towarzystwa Periondontologicznego (PTP) i Europejskiej Federacji Periodontologicznej (EFP).

Zamknij Do góry
Dyplom kursu Zespół Caffeya-Silvermana - cechy obrazu klinicznego i zaburzenia stomatologiczne. Opis przypadku - opublikowany w Magazynie Stomatologicznym nr 4/2007
Dyplom kursu Próchnica wczesna - opis przypadku
Dyplom kursu Stan uzębienia zębów mlecznych u dzieci z uzębieniem mieszanym i jego związek z powstawaniem wad zębowo-zgryzowych w uzębieniu stałym
Dyplom kursu
Dyplom kursu
Dyplom kursu
Zamknij Do góry

Dziedziny przebytych szkoleń:

Endodoncja

Dyplom kursu Regeneracja ubytków kostnych wyrostka zębodołowego w chirurgii stomatologicznej
Dyplom kursu Nowoczesne metody leczenia endodontycznego
Dyplom kursu Endodoncja w codziennej praktyce stomatologicznej. Metody usuwania złamanych narzędzi kanałowych. Mikrochirurgia endodontyczna
Dyplom kursu Dokładniejsza i szybsza endodoncja, czy to możliwe? EndoMaster - mikrosilnik z autoreversem i endometrem. MiniMaster u ultradźwiękowe systemy endodontyczne
Dyplom kursu
Dyplom kursu
Dyplom kursu
Dyplom kursu

Implanty

Dyplom kursu Implantoprotetyka stomatologiczna - podstawy teoretyczne i pokazy procedury zabiegowej
Dyplom kursu Kurs praktyczny - Implantoprotetyka dla każdego
Dyplom kursu Implantologia
Dyplom kursu Pierwsze kroki w implantoprotetyce i implantologii
Dyplom kursu Implanty w teorii i praktyce. Zabiegi okołoimplantacyjne.
Dyplom kursu
Dyplom kursu
Dyplom kursu
Dyplom kursu
Dyplom kursu

Choroby przyzębia i błon śluzowych

Dyplom kursu Choroby błony śluzowej jamy ustnej i profilaktyka onkologiczna
Dyplom kursu Nowoczesne koncepcje leczenia i zarządzanie komplikacjami przy użyciu technik Sterowanej Regeneracji Kości i Tkanek
Dyplom kursu Diagnostyka, profilaktyka, leczenie chorób przyzębia w ogólnej praktyce dentystycznej
Dyplom kursu Metody diagnostyczne i terapeutyczne w leczeniu przyzębia
Dyplom kursu Promocja zdrowia w periodontologii
Dyplom kursu Laseroterapia
Dyplom kursu
Dyplom kursu
Dyplom kursu
Dyplom kursu
Dyplom kursu
Dyplom kursu

Protetyka, stomatologia estetyczna

Dyplom kursu Światło, kolor i kształt w rekonstrukcjach zębów przednich. Trudne przypadki - rekonstrukcje mocno zniszczonych zębów żywych i po leczeniu endodontycznym z zastosowaniem różnego rodzaju wkładów koronowo-korzeniowych od tytanu po włókno szklane.
Dyplom kursu Sztuka preparacji - czyli protetyka z elementami endodoncji
Dyplom kursu Odbudowa estetyczna wg zasad anatomicznej techniki warstwowej autorstwa dr Lorenzo Vaniniego. Odbudowa zębów po leczeniu endodontycznym z zastosowaniem wkładów koronowo-korzeniowych z włókna szklanego
Dyplom kursu Protezy szkieletowe
Dyplom kursu Trendy w protetyce z perspektywy klinicznej
Dyplom kursu Stomatologia adhezyjna - alternatywne postępowanie w protetyce (na podstawie produktów firmy Kerr Hawe)
Dyplom kursu
Dyplom kursu
Dyplom kursu
Dyplom kursu
Dyplom kursu
Dyplom kursu

Chirurgia

Dyplom kursu Wybrane zagadnienia z chirurgii stomatologicznej
Dyplom kursu Chirurgia periodontologiczna
Dyplom kursu Operacyjne usuwanie dolnych zębów zatrzymanych w aspekcie nowoczesnej diagnostyki przebiegu kanału żuchwowego
Dyplom kursu Diagnostyka różnicowa i leczenie torbieli oraz zmian nowotworowych kości. Zasady postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w guzach zębopochodnych
Dyplom kursu
Dyplom kursu
Dyplom kursu
Dyplom kursu

Stomatologia zachowawcza i dziecięca

Dyplom kursu Dziecko jako złożony problem terapeutyczno-diagnostyczny w leczeniu chirurgicznym
Dyplom kursu Opieka stomatologiczna nad kobietą ciężarną. Nadwrażliwość zębiny - kompleks objawów czy choroba?
Dyplom kursu Standardy postępowania w stanach naglących - pierwsza pomoc w gabinecie stomatologicznym
Dyplom kursu OptiDam - nowy koferdam 3D. Metody izolacji pola zabiegowego w stomatologii - techniki zakładania koferdamu
Dyplom kursu Możliwości i ograniczenia terapii we współczesnej stomatologii
Dyplom kursu
Dyplom kursu
Dyplom kursu
Dyplom kursu
Dyplom kursu

Konferencje

Dyplom kursu IV Sympozjum Środkowoeuropejskiego Ośrodka Implantoligii Dentystycznej (CEIA)
Dyplom kursu I Konferencja "Magazynu Stomatologicznego" specjaliści - lekarzom praktykom
Dyplom kursu Program EFS "Szansa na awans"
Dyplom kursu Zjazd oraz sesja dokształcająca na temat nowoczesnych metod obrazowania stawów skroniowo-żuchwowych
Dyplom kursu
Dyplom kursu
Dyplom kursu
Dyplom kursu
Zamknij Do góry
Agata Lenartowicz-Lotko - ZnanyLekarz.pl