Agata Lenartowicz-Lotko
Agata Lenartowicz-Lotko
  • periodontologia
  • chirurgia
  • implanty
  • protetyka
 
Dorota Bartnik-Tomczak
protetyka, dysfunkcje stawu skroniowo-żuchwowego, stomatologia estetyczna
 
Monika Wleklińska-Tymon
stomatologia zachowawcza, endodoncja, stomatologia dziecięca, protetyka, chirurgia, stomatologia estetyczna
 
Anna Walczak
endodoncja, endodoncja z użyciem mikroskopu, stomatologia zachowawcza, stomatologia dziecięca, protetyka, chirurgia, stomatologia estetyczna
 
Martyna Raducka
stomatologia zachowawcza, stomatologia dziecięca, stomatologia estetyczna, protetyka, chirurgia
 
Julita Ćwiklińska
ortodoncja
 
dr Ewa Ruchała
chirurg implantolog

lekarz dentysta

Agata Lenartowicz-Lotko

specjalista periodontolog

Agata Lenartowicz-Lotko
     

Stomatologia była jej marzeniem od dzieciństwa. Kluczowym etapem realizacji tych
marzeń było ukończenie Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w 2004 roku.

Praca w zawodzie przyniosła zainteresownie chirurgią stomatologiczną,
periodontologią i implantologią. Owocem tych pasji stała się rozpoczęta w 2007 i zakończona w 2012 roku specjalizacja z periodontologii przy Katedrze i Zakładzie Periodontologii AM we Wrocławiu.

W swojej prywatnej praktyce, oprócz zabiegów periodontologicznych, najchętniej zajmuje się chirurgią stomatologiczną i protetyką.

Jest bardzo zaangażowana w swoją pracę. Problem pacjenta stara się zawsze widzieć w jak najszerszej perspektywie, aby podczas leczenia najlepiej wykorzystać wszystkie osiągnięcia nowoczesnej stomatologii. Dlatego nieustannie uczestniczy w kursach dokształcających, konferencjach naukowych oraz śledzi prasę specjalistyczną ze wszystkich dziedzin stomatologii.

Członek Polskiego Towarzystwa Periondontologicznego (PTP) i Europejskiej Federacji Periodontologicznej (EFP).

Zamknij Do góry
Dyplom kursu Zespół Caffeya-Silvermana - cechy obrazu klinicznego i zaburzenia stomatologiczne. Opis przypadku - opublikowany w Magazynie Stomatologicznym nr 4/2007
Dyplom kursu Próchnica wczesna - opis przypadku
Dyplom kursu Stan uzębienia zębów mlecznych u dzieci z uzębieniem mieszanym i jego związek z powstawaniem wad zębowo-zgryzowych w uzębieniu stałym
Dyplom kursu
Dyplom kursu
Dyplom kursu
Zamknij Do góry

Dziedziny przebytych szkoleń:

Endodoncja

Dyplom kursu Regeneracja ubytków kostnych wyrostka zębodołowego w chirurgii stomatologicznej
Dyplom kursu Nowoczesne metody leczenia endodontycznego
Dyplom kursu Endodoncja w codziennej praktyce stomatologicznej. Metody usuwania złamanych narzędzi kanałowych. Mikrochirurgia endodontyczna
Dyplom kursu Dokładniejsza i szybsza endodoncja, czy to możliwe? EndoMaster - mikrosilnik z autoreversem i endometrem. MiniMaster u ultradźwiękowe systemy endodontyczne
Dyplom kursu
Dyplom kursu
Dyplom kursu
Dyplom kursu

Implanty

Dyplom kursu Implantoprotetyka stomatologiczna - podstawy teoretyczne i pokazy procedury zabiegowej
Dyplom kursu Kurs praktyczny - Implantoprotetyka dla każdego
Dyplom kursu Implantologia
Dyplom kursu Pierwsze kroki w implantoprotetyce i implantologii
Dyplom kursu Implanty w teorii i praktyce. Zabiegi okołoimplantacyjne.
Dyplom kursu
Dyplom kursu
Dyplom kursu
Dyplom kursu
Dyplom kursu

Choroby przyzębia i błon śluzowych

Dyplom kursu Choroby błony śluzowej jamy ustnej i profilaktyka onkologiczna
Dyplom kursu Nowoczesne koncepcje leczenia i zarządzanie komplikacjami przy użyciu technik Sterowanej Regeneracji Kości i Tkanek
Dyplom kursu Diagnostyka, profilaktyka, leczenie chorób przyzębia w ogólnej praktyce dentystycznej
Dyplom kursu Metody diagnostyczne i terapeutyczne w leczeniu przyzębia
Dyplom kursu Promocja zdrowia w periodontologii
Dyplom kursu Laseroterapia
Dyplom kursu
Dyplom kursu
Dyplom kursu
Dyplom kursu
Dyplom kursu
Dyplom kursu

Protetyka, stomatologia estetyczna

Dyplom kursu Światło, kolor i kształt w rekonstrukcjach zębów przednich. Trudne przypadki - rekonstrukcje mocno zniszczonych zębów żywych i po leczeniu endodontycznym z zastosowaniem różnego rodzaju wkładów koronowo-korzeniowych od tytanu po włókno szklane.
Dyplom kursu Sztuka preparacji - czyli protetyka z elementami endodoncji
Dyplom kursu Odbudowa estetyczna wg zasad anatomicznej techniki warstwowej autorstwa dr Lorenzo Vaniniego. Odbudowa zębów po leczeniu endodontycznym z zastosowaniem wkładów koronowo-korzeniowych z włókna szklanego
Dyplom kursu Protezy szkieletowe
Dyplom kursu Trendy w protetyce z perspektywy klinicznej
Dyplom kursu Stomatologia adhezyjna - alternatywne postępowanie w protetyce (na podstawie produktów firmy Kerr Hawe)
Dyplom kursu
Dyplom kursu
Dyplom kursu
Dyplom kursu
Dyplom kursu
Dyplom kursu

Chirurgia

Dyplom kursu Wybrane zagadnienia z chirurgii stomatologicznej
Dyplom kursu Chirurgia periodontologiczna
Dyplom kursu Operacyjne usuwanie dolnych zębów zatrzymanych w aspekcie nowoczesnej diagnostyki przebiegu kanału żuchwowego
Dyplom kursu Diagnostyka różnicowa i leczenie torbieli oraz zmian nowotworowych kości. Zasady postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w guzach zębopochodnych
Dyplom kursu
Dyplom kursu
Dyplom kursu
Dyplom kursu

Stomatologia zachowawcza i dziecięca

Dyplom kursu Dziecko jako złożony problem terapeutyczno-diagnostyczny w leczeniu chirurgicznym
Dyplom kursu Opieka stomatologiczna nad kobietą ciężarną. Nadwrażliwość zębiny - kompleks objawów czy choroba?
Dyplom kursu Standardy postępowania w stanach naglących - pierwsza pomoc w gabinecie stomatologicznym
Dyplom kursu OptiDam - nowy koferdam 3D. Metody izolacji pola zabiegowego w stomatologii - techniki zakładania koferdamu
Dyplom kursu Możliwości i ograniczenia terapii we współczesnej stomatologii
Dyplom kursu
Dyplom kursu
Dyplom kursu
Dyplom kursu
Dyplom kursu

Konferencje

Dyplom kursu IV Sympozjum Środkowoeuropejskiego Ośrodka Implantoligii Dentystycznej (CEIA)
Dyplom kursu I Konferencja "Magazynu Stomatologicznego" specjaliści - lekarzom praktykom
Dyplom kursu Program EFS "Szansa na awans"
Dyplom kursu Zjazd oraz sesja dokształcająca na temat nowoczesnych metod obrazowania stawów skroniowo-żuchwowych
Dyplom kursu
Dyplom kursu
Dyplom kursu
Dyplom kursu
Zamknij Do góry
Agata Lenartowicz-Lotko - ZnanyLekarz.pl